הדרכה

טאבלט

החתמת טופס בלעדיות

החתמה על טופס בלעדיות למכירה / השכרה. האפליקציה מנווטת אוטומטית ליצירת טופס שירותי תיווך עם כל הפרטים מוזנים אוטומטית

החתמת טופס הזמנת שירותי תיווך

החתמה על טופס הצגת נכסים ללקוח פוטנציאלי. אפשרות לבחירת מספר נכסים בעסקאות קניה או נכס בודד בעסקאות השכרה / מכירה.

איתור והצגת הסכמים

הצגה ואיתור הסכמים שנחתמו

הוספת נכס

הוספת נכס חדש לאפליקציה בקלות ובמהירות

הוספת לקוח

הוספת לקוח חדש, ניתן לטעון מאנשי קשר או מתזכורות

סמארטפון

החתמת טופס בלעדיות

החתמה על טופס בלעדיות למכירה / השכרה. האפליקציה מנווטת אוטומטית ליצירת טופס שירותי תיווך עם כל הפרטים מוזנים אוטומטית

החתמת טופס הזמנת שירותי תיווך

החתמה על טופס הצגת נכסים ללקוח פוטנציאלי. אפשרות לבחירת מספר נכסים בעסקאות קניה או נכס בודד בעסקאות השכרה / מכירה.

איתור והצגת הסכמים

הצגה ואיתור הסכמים שנחתמו

הוספת נכס

הוספת נכס חדש לאפליקציה בקלות ובמהירות

הוספת לקוח

הוספת לקוח חדש, ניתן לטעון מאנשי קשר או מתזכורות